CO₂ -bewust Certificaat Niveau 3

Koninklijke Oosterberg heeft duurzaamheid en CO2 bewust ondernemen hoog in het vaandel staan. Om deze reden hebben wij besloten om  niveau 3 op de CO2-Prestatieladder te behalen en hiermee meer inzicht te verkrijgen in onze CO2 uitstoot. Door dit verkregen inzicht kunnen we gericht maatregelen en doelstellingen opstellen die deze CO2 uitstoot kan verlagen.

A | INZICHT

Oosterberg heeft zijn eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot per energiestroom. Het gaat hierbij om de volgende energiestromen:

  • Gasverbruik
  • Brandstofverbruik
  • Elektraverbruik
  • Zakelijke kilometers gereden met privé auto’s
  • Vliegreizen
  • Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve maatregelen op te stellen en CO2 te reduceren.

B | REDUCTIE

Als CO2 reductiedoelstelling heeft Koninklijke Oosterberg BV het volgende doel gesteld:

CO2-reductiedoelstellingen Oosterberg B.V.*

57% CO2 reductie in 2024 ten opzichte van 2016

*deze doelstelling is gerelateerd aan het totaal aantal orderregels.

C | COMMUNICATIE

Oosterberg communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D | PARTICIPATIE

Oosterberg neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten zoals Greenworks. Meer informatie over dit initiatief is te vinden op: https://www.greenworksacademy.nl/.

Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (www.skao.nl).

Lees en download hieronder de artikelen en documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van Oosterberg:

 

©2016 Oosterberg BV     |      Website realisatie: Webton.nl