Kwaliteit, ISO en MVO

Omdat we voor iedereen het beste willen

Kwaliteit

Kwaliteit gaat bij Oosterberg altijd samen met klant- en medewerkertevredenheid. Onze bedrijfsprocessen richten zich primair op wat klanten en medewerkers nodig hebben om plezierig en efficiënt te werken. De input en feedback van zowel klanten als medewerkers vormt al jaren de basis voor verbetering van onze processen. Het effect van deze werkwijze blijkt: we scoren als Oosterberg al jaren hoog binnen onze branche volgens het onderzoek van BouwKennis: Marketing Score Card Klanttevredenheid Installatie.

ISO

Het ISO 9001:2015-certificaat (voor het hoofdkantoor, DC Apeldoorn en de verkoopvestiging Zutphen) bevestigt de borging van deze processen. Het is onze dagelijkse taak om deze kwaliteit ook voor de toekomst te blijven waarborgen.

MVO

Een bedrijf als Oosterberg dat al sinds 1893 in handen is van dezelfde familie kan nauwelijks duurzaamheid worden ontzegd. Maatschappelijke betrokkenheid zit ons dan ook in de genen. Dit doen we door aandacht te hebben voor het welzijn van onze medewerkers en te streven naar duurzame relaties met onze klanten en leveranciers. We beseffen ons elke dag dat we rekening moeten houden met de generaties na ons en investeren steeds meer in duurzame projecten en samenwerkingsverbanden zowel in als extern.

Hoe ziet u dit terug in de praktijk?

  • Oosterberg heeft reductiedoelstellingen opgesteld om haar CO2-uitstoot te verminderen. Er zijn diverse maatregelen opgesteld om deze doelstellingen te behalen. Ieder half jaar stellen we een CO2-Prestatieladder op, hierin zien we of de maatregelen het gewenste effect hebben.
  • Het gebruik van plastic, karton, papier en hout binnen ons logistiek systeem vindt bewust plaats en beperkt zich tot een minimum. We scheiden plastic en papier en leveren dit apart in.
  • We werken aan mogelijkheden voor groene energie en duurzame energieoplossingen. Het distributiecentrum in Apeldoorn is volledig duurzaam. Op het dak wekken we met een zonnepark duurzame energie op, daarnaast is het pand voorzien van een WKO-installatie.
  • Oosterberg draagt bij aan vermindering van de CO2 uitstoot, door te werken met een speciaal centraal transportmanagementsysteem. Hierdoor rijden de vrachtwagens iedere dag de meest efficiënte (korte) route. Bovendien zijn ze uitgerust met zuinige motoren (sinds 2013 minimaal euro 5) en een groter laadvermogen dan voorheen.
  • Veel medewerkers maken gebruik van de groen vervoerregeling, waardoor ook de CO2 uitstoot als gevolg van het woon- werkverkeer wordt teruggedrongen. In functie waarbij een auto ter beschikking worden gesteld krijgen medewerkers een PHEV of EV.
  • We zijn als bedrijf zeer actief in het onder de aandacht brengen van techniek op basisscholen, voortgezet technisch onderwijs, enzovoort. Via onder meer prijsvragen, leskisten, lezingen en cursussen proberen we ook op dit terrein onze maatschappelijke bijdrage te leveren.
  • Als erkend leerbedrijf bieden we de jonge generatie stageplaatsen aan.
  • Oosterberg participeert actief in duurzame projecten en samenwerkingsverbanden zoals de Greenworks Academy.
©2016 Oosterberg BV     |      Website realisatie: Webton.nl