CO2 footprint 2020

april 13, 2021

Dit jaar is onze footprint aangepast aan de eisen uit het nieuwe handboek vanuit de CO2-prestatieladder.
In onderstaande berekening is terug te zien dat wij in het jaar 2020 in totaal 2168,2 ton CO2 hebben uitgestoten. We zien door alle maatregelen rondom het coronavirus een flinke reductie op (bijna) iedere emissiestroom in onze CO2-footprint.
In 2020 zien we een toename van ons elektraverbruik door het opladen van de elektrische auto’s. Dit is een direct gevolg van onze actieve sturing op duurzamere mobiliteit.

Wat is nu onze reductie?

We kijken, om onze voortgang te monitoren, naar onze CO2-uitstoot ten opzichte van het jaar 2016. In 2016 stond onze absolute CO2-uitstoot gelijk aan 13.221 vliegretourtjes naar Parijs, terwijl onze absolute CO2-uitstoot in 2020 gelijkstond aan 8488 vliegretourtjes naar Parijs.

Onze doelstelling is om in 2021 ten opzichte van 2016 50% minder CO2 te gaan uitstoten.

Deze voortgang relateren wij aan de omzet. De situatie in 2020 maakt dat wij een reductie van meer dan 50% behaald hebben. We wachten door corona echter ook het jaar 2021 af om een juist beeld te kunnen schetsen van onze reductie.

Onderstaande tabellen bevatten onze uitstoot per emissiestroom. De uitstoot is grotendeels afkomstig van het dieselverbruik van onze vrachtwagens.

Terug naar Oosterberg nieuws
©2016 Oosterberg BV     |      Website realisatie: Webton.nl