CO2-footprint 2020 (jan-juni)

september 18, 2020

Ook in 2020 is Oosterberg actief om de footprint in kaart te brengen als doel dit te reduceren. Deze reductie wordt gerealiseerd door middel van het reductiesysteem conform CO2-footprint prestatieladder. Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren. Oosterberg is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder.

In september hebben heeft onze jaarlijkse audit plaatsgevonden. De audit is goed verlopen en we kregen complimenten van de auditoren over de werking van het systeem en alle duurzaamheidsmaatregelen die wij nemen.

Energieverbruik 2020-1 (januari t/m juni)
In het eerste half jaar van 2020 is in totaal voor 1155,8 ton aan CO2 uitgestoten waarvan 1140,5 ton in scope 1 en 15,3 ton in scope 2. De footprint is inclusief de verbruiken van Hadec en Polycall.

CO2-reductiedoelstelling
Oosterberg heeft een CO2-reductiedoelstelling geformuleerd. Deze doelstelling luidt als volgt:

Oosterberg wil in 2020 ten opzichte van 2016 50% minder CO2 uitstoten*.

*Deze doelstelling is gerelateerd aan de behaalde omzet.

Voortgang en corona
Het thuiswerken door de coronamaatregelen zien wij terug in onze CO2-uitstoot. Als we het eerste half jaar van 2020 vergelijken met het eerste half jaar van 2019, zien we een duidelijk verschil in de CO2-uitstoot door brandstof. Ook zien we een aanzienlijke afname van het aantal gedeclareerde kilometers. De afname van de CO2-uitstoot door de brandstoffen is grotendeels te wijten aan de toename van het aantal thuiswerkers.

Er wordt veel gespeculeerd over het afnemen van de wereldwijde CO2-uitstoot door de corona-crisis. Alle berekeningen en voorspellingen over deze CO2-uitstoot zijn omkleed met onzekerheid. De getallen die Carbon Brief gebruikt zijn soms al wat ouder, steekproeven van wegverkeer laten niet het hele plaatje zien en de rapporten uit India zijn moeilijk te vergelijken met die uit Europa. De 4 procent daling is daarom verre van zeker – hoewel het vast lijkt te staan dat de CO2-uitstoot eind dit jaar lager is dan het jaar ervoor. Ook staat vast dat het thuiswerken met videobellen voor veel bedrijven toch het nieuwe normaal lijkt te zijn.

Maatregelen
Ieder bericht geven wij een update over de voortgang van onze maatregelen. Ieder jaar maken wij een overzicht van alle vestigingen om het overzicht te genereren in de voortgang op het verduurzamen van de vestigingen. Onderstaand een aantal feiten:

• 7 vestigingen hebben 100% LED-verlichting;
• 4 vestigingen hebben tussen de 80 en 95% LED-verlichting;
• Alle vestigingen hebben 100% Nederlandse groene stroom;
• 7 vestigingen bieden de mogelijkheid tot het laden van elektrische auto’s.

Individuele bijdrage
Wij vragen aan medewerkers ook een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot. Enkele mogelijkheden om bij te dragen:

  • Zuinig rijden een essentieel punt om brandstof te besparen. Door tijdig te schakelen en te anticiperen op het verkeer daalt het verbruik van brandstof;
  • Bandenspanning kan tevens een belangrijk onderdeel zijn om brandstof te besparen. Controleer daarom iedere twee maanden of de bandenspanningen nog kloppend zijn;
  • Het is belangrijk om in de gaten te houden wanneer de verlichting en apparaten uitgeschakeld kunnen worden. Dit kan een hoop energie besparen als hier goed op gelet blijft worden.

Wij vragen van iedere medewerker mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze nieuwe CO2-reductiedoelstelling te behalen.

Terug naar Oosterberg nieuws
©2016 Oosterberg BV     |      Website realisatie: Webton.nl