CO2 reductie bij Oosterberg 1e helft 2019

september 21, 2019

We hebben een paar heerlijke warme maar ook droge zomermaanden achter de rug. Zou dit de nieuwe standaard worden? Meteorologen geven aan dat dit pas in 2060 het geval is. De opwarming van de aarde zet in ieder geval door en dit heeft voor ons allemaal gevolgen. Daarom probeert Koninklijke Oosterberg waar het kan bij te dragen en in ieder geval onze eigen CO2-uitstoot terug te dringen! Graag geven we u een update van de ontwikkelingen op dit gebied.

CO2-footprint prestatieladder 3.0

Ook in 2019 is Oosterberg actief om de footprint in kaart te brengen als doel dit te reduceren. Deze reductie wordt gerealiseerd door middel van het reductiesysteem conform CO2-footprint prestatieladder 3.0. Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.

CO2-footprint 2019 (jan-juni)

Ieder halfjaar worden de emissies in kaart gebracht om zicht te krijgen op de CO2-footprint. Doordat de uitstoot overzichtelijk wordt, kunnen er doelstellingen worden opgesteld om vastgestelde reductie hoeveelheden te behalen. Zo is in 2019-1 in totaal voor 1357,7 ton aan CO2 uitgestoten waarvan 1330,7 ton in scope 1 en 27,0 ton in scope 2. De footprint is inclusief de verbruiken van Hadec en Polycall.

 

Onze uitstoot is gelijk aan:

Gas en elektraverbruik van 273 huishoudens voor een heel jaar
Met de auto 154 keer om de aarde heen rijden
Een windmolen van 2.3 kWh 3395 uur laten draaien
67900 bomen laten groeien voor een heel jaar.

 

Scope 1 en 2 doelstellingen Oosterberg

Oosterberg wil in 2020 ten opzichte van 2016 50% minder CO2 uitstoten.
Deze nieuwe* doelstelling is gerelateerd aan de behaalde omzet.

Belangrijkste CO2-Maatregelen

Om deze doelstelling te realiseren zijn de onderstaande maatregelen opgesteld:

Maatregelen                                                                                            

 • Bijhouden verbruik auto’s, vrachtwagens en bestelbussen;
 • Stimuleren zuinig rijden (terugkoppelen rijgedrag);
 • Hybride of zuinige wagens aanschaffen;
 • Ledverlichting binnen vestigingen;
 • Plaatsen van meer laadpalen;
 • Eigen monitoringsysteem om verbruik inzichtelijk te maken;
 • Inzet eigen duurzame producten bij verbouwing;
 • Medewerkers actief betrekken middels eigen bijdrage.

De volgende belangrijke maatregelen zijn reeds uitgevoerd in de afgelopen jaren:

 Maatregelen, reeds gerealiseerd                                                                                      

 • Het FMS -transportmanagementsysteem voor efficiënte transport afstanden gebruiken;
 • Vanaf 2013 alleen nog maar vrachtwagens met minimaal Euro 5;
 • WKO-installatie in locatie Apeldoorn;
 • Zonnepark op het dak in locatie Apeldoorn;
 • Nieuwe vrachtwagens zijn uitgerust met extra laadvermogen;
 • Veel medewerkers maken gebruik van de groen vervoerregeling;
 • In functie waarbij een auto ter beschikking wordt gesteld, krijgen medewerkers de keuze tussen een PHEV of EV;
 • Een aantal ruimtes hebben lichtsensoren;
 • De bandenspanning wordt 2 maal per jaar gecontroleerd;
 • Vestiging Zevenaar energieneutraal;
 • Overstap naar groene stroom.

De opwek van de zonnepanelen in Apeldoorn was in 2019-1 259898,85 kWh

Bovenstaand hebben we de reductie in kaart gebracht ten opzichte van het basisjaar. Hierbij hebben we de relatieve CO2-reductie in kaart gebracht, gerelateerd aan de omzet.

*De in 2016 opgestelde doelstelling voor 2019 is ruimschoots behaald. Daarvoor is de nieuwe doelstelling verhoogd naar 50% CO2-reductie vermindering.

Terug naar Algemeen nieuws
©2016 Oosterberg BV     |      Website realisatie: Webton.nl