Oosterberg B.V. gaat verder met CO2 reductie

november 29, 2017

Energiebeleid

Oosterberg BV wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van de opslag en de levering van haar producten verminderen.

Informatie over huidig energieverbruik

Om dit te realiseren wordt ieder half jaar de CO2 footprint berekend. Dit inzicht in CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In de eerste helft van 2017 is in totaal 1.477 ton CO2 uitgestoten, waarvan 1.140 ton in scope 1 en 337 ton in scope 2. Hieronder de grafiek met de CO2 footprint van de eerste helft van 2017.

 

CO2 Reductiedoelstelling

Om de uitstoot te reduceren, is de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:

CO2-reductiedoelstellingen Oosterberg B.V.*

Oosterberg B.V. stoot in 2019 ten opzichte van 2016 6% minder CO2 uit (scope 1 & 2).

*deze doelstelling is gerelateerd aan de behaalde omzet.

CO2-reductiemaatregelen

Om deze doelstelling te realiseren zijn de volgende maatregelen opgesteld:

 • Het inzetten van ons FMS systeem om meer inzicht in rijgedrag te krijgen van onze chauffeurs
 • Terugkoppeling geven over het rijgedrag
 • Cursus het nieuwe rijden geven aan alle vrachtwagenchauffeurs
 • Bij inkoop/vervanging vrachtwagens alleen euro 5 of 6 motoren
 • De bandenspanning regelmatig controleren
 • Kijken naar meer laadpaal mogelijkheden op kantoren

Per vestiging gaan wij de volgende maatregelen gefaseerd uitzetten om ons elektra verbruik te verminderen en te verduurzamen

 • Inventariseren van huidige wijze van verlichting en gefaseerd overgaan op LED verlichting
 • Lichtsensoren plaatsen per kantoor
 • Overstappen naar Groene stroom
 • Slimme thermostaten plaatsen
 • Meer zonnepanelen plaatsen

Daarnaast helpt de verkoop van onze eigen materialen bij aan het verduurzamen van de keten.

Voortgang

In onderstaande tabel is te zien dat de uitstoot in de 1e helft van 2017 een stukje lager lag dan in de 1e helft van 2016. Dit is een verschil van ongeveer 172 ton CO2  (=ongeveer 10%).

Omdat de omzet voor een half jaar geen goed beeld geeft van de totaal omzet per jaar verwachten wij na dit jaar meer te kunnen zeggen over de relatieve voortgang ten opzichte van de omzet.

Terug naar Oosterberg nieuws
©2016 Oosterberg BV     |      Website realisatie: Webton.nl