Voortgang CO2-reductie Oosterberg

april 5, 2019

Voor de CO2-Prestatieladder brengen we onze energieverbruiken in kaart om inzicht te behouden in onze CO2-uitstoot. Met dit bericht willen we jullie op de hoogte brengen van de voortgang van onze CO2-uitstoot en de maatregelen die we nemen om deze te reduceren.

CO2-Footprint voortgang

Hieronder wordt de CO2-footprint gepresenteerd over heel 2018 en de voortgang in CO2-reductie beschreven ten opzichte van het basisjaar 2016.

 

Voortgang doelstelling

We hebben ons als doel gesteld om in 2019 ten opzichte van 2016 6% minder CO2 uit te stoten. Zoals is te zien in de voortgangstabel zitten we nu al op een reductie van 42%. Dit komt onder andere door de stijging van de omzet. In absolute zin zijn we echter ook al op de goede weg!

Maatregelen

We zetten ook dit jaar onze lopende maatregelen voort. Steeds meer vestigingen zijn en gaan over op Ledverlichting. Half april zullen alle chauffeurs de cursus Het Nieuwe Rijden hebben afgerond. Dit betekent dat er kennis aanwezig is om het rijgedrag aan te passen om zuiniger te rijden. Verder helpt meer inzicht in het werkelijke verbruik van de auto’s ons. We kunnen dan gericht besparen.

Omdat we een nieuwe doelstelling zullen vaststellen, zullen we ook passende maatregelen moeten nemen. Op ons brandstofverbruik kunnen we het meest bezuinigen. We focussen ons de komende tijd daarom vooral op vervoer. Meer over onze nieuwe plannen met betrekking tot ons CO2- beleid, hoor je in de komende tijd.

Terug naar Algemeen nieuws
©2016 Oosterberg BV     |      Website realisatie: Webton.nl