Flow - Concept energiemanagement in de woning

mei 24, 2023

Met Flow haal jij het maxi­male uit jouw energie. Dankzij de interne commu­ni­catie tussen de Flow-ener­giema­nager en het Witty Solar laad­sta­tion kan door zonne­pa­nelen opge­wekte energie opti­maal worden benut.

De alles-in-één oplossing
Het laadstation Witty Solar in combinatie met Flow zorgt voor een compleet pakket voor energiemanagement in de woning. Deze alles-in-één oplossing kan direct op een PV-systeem en/of warm­te­pomp worden aange­sloten en zorgt voor maxi­maal gebruik van privé-energie. Alle ener­gie­stromen kunnen in real­time via smartphone, tablet of laptop bekeken worden.

De ener­giema­nager fungeert als het intel­li­gente regel­cen­trum van Flow. Hij brengt ener­gie­bronnen (netstroom, zonne­stroom, energie-opslag) perfect in balans met ener­gie­ver­brui­kers (warm­te­pomp en het laad­sta­tion).  Toe aan uitbreiding met een energieopslagsysteem? Deze kan later worden toege­voegd.

The power in your hands
De oplossing voor privaat laden met Witty Solar en Flow bouw je op met een ener­gie­ver­deler voor de woning – Vision of Vega, waar de ener­giema­nager samen met het bevei­li­gings­com­po­nent in wordt geplaatst. Op termijn is ook energie-opslag mogelijk.

Bekijk het Hager assortiment:

Ga naar de webshop

Download de Flow appGoogle Play | App Store

Terug naar Productnieuws
©2016 Oosterberg BV     |      Website realisatie: Webton.nl