CO2-prestatieladder

de footprint van Koninklijke Oosterberg

april 25, 2022

Koninklijke Oosterberg heeft duurzaamheid en CO2-bewust ondernemen hoog in het vaandel staan. Onze deelname aan de CO2-prestatieladder en de certificering op niveau 3 is daarom een logische stap. Daarmee zijn we zijn doelgericht bezig om onze CO2-uitstoot te verlagen door het continu toepassen van (nieuwe) reductiemaatregelen. Maar wat doen we dan precies? En welke effecten zien we hiervan?

Audit

In december 2021 hebben we de audit waarmee de score op de CO2-prestatieladder gepaard gaat, wederom doorlopen. Met de complimenten van de auditoren en zonder enige opmerkingen! Ons certificaat is weer voor drie jaar verlengd.

Prestaties over de afgelopen jaren

Voor het jaar 2022 zijn wij wederom aan de slag gegaan met het berekenen van onze CO2-footprint. We berekenen de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door onze organisatie. Hierbij kijken we naar de kantoren, de vestigingen en het brandstofverbruik afkomstig van onze vervoersbewegingen. In 2021 hebben wij 2.310,1 ton CO2 uitgestoten.

Hoe verhoudt dit zich tot onze doelstelling?

De doelstelling die we tot en met 2021 hadden gesteld, hebben we dankzij onze gezamenlijke inspanningen ruimschoots gehaald! We hadden als doel om onze uitstoot met 50% te reduceren ten opzichte van 2016, gerelateerd aan de omzet. De omzet van onze organisatie is sterk gestegen in de afgelopen jaren, maar de CO2-uitstoot is toch sterk gedaald. Oók in absolute zin.

Nieuwe doelstelling

Voor de komende periode hebben we de doelstelling verder aangescherpt:
Oosterberg wil in 2024 57% CO2 reduceren ten opzichte van 2016 binnen scope 1, 2 en Business Travel.
Dit blijft gerelateerd aan de omzet en bouwt verder op de voorgaande doelstelling.

Invloed van de pandemie

In 2021 is al een reductiepercentage van 65% gerealiseerd, maar een aanzienlijk deel daarvan is veroorzaakt door de pandemie. Ook de de snelle groei van ons bedrijf, waardoor werkzaamheden zijn uitbesteed die nu weer naar de organisatie worden toegetrokken, speelt hierin een rol. We verwachten dat hierdoor het brandstofverbruik ten opzichte van 2021 zal toenemen, maar al met al ten opzichte van 2016 wel verder af zal nemen.

Hoe pakken we het aan?

72% van onze CO2-footprint wordt veroorzaakt door het dieselverbruik van onze vrachtwagens. We sturen steeds meer op de planning en efficiëntie van de transporten, door gebruik te maken van dynamisch plannen. Routes worden hierdoor efficiënter gereden en tijd en brandstof worden hiermee significant mee bespaard: er passen meer stops in minder ritten. Ook de vulgraad van onze vrachtwagens wordt steeds verder geoptimaliseerd. Zo worden de dozen van het kleingoed op maat gemaakt door de inpakmachines. Hierdoor passen er meer pakketten in de vrachtwagen.

Voor onze personenwagens stimuleren wij de keuze voor een elektrische auto en stellen normen aan het kiezen van een auto op fossiele brandstof. Ook is er een formeel thuiswerkbeleid opgesteld. Waar mogelijk worden benzine- of dieselauto’s geruild voor elektrische varianten. We onderzoeken de mogelijkheden van HVO als alternatief voor diesel en de inzet van elektrische vrachtwagens. Ook gaan we in overleg met onze vestigingen over ons gasverbruik. We hebben tenslotte best wat duurzame alternatieven in ons eigen assortiment!

Terug naar Algemeen nieuws
©2016 Oosterberg BV     |      Website realisatie: Webton.nl