Woningcorporatie en VVE

Voor woningcorporaties is vanaf september 2016 de EPV regeling van kracht geworden. In de EPV matrix is af te lezen wat de ondergrens is om hieraan te voldoen. Terwijl voor uw huurder van belang is dat men zijn energieverbruik in de woning allemaal “real time” kan zien, zijn voor u als beheerder hele andere items van belang. U moet namelijk prestaties garanderen richting uw huurder en zorgen dat ze niet uit de pas gaan lopen met het energieverbruik.  Daarbij is het van belang dat het verschil tussen wat de installatie doet tot het huishoudelijk verbruik  inzichtelijk wordt gemaakt. Denk voornamelijk aan installatieonderdelen als warmtepomp, boiler, ventilatie unit en zonnepanelen.

De O-Nom Box verzamelt alle energiestromen en meetwaarden in de desbetreffende woning of gebouw en verstuurd deze gegevens naar een beheerders dashboard. Om niet afhankelijk te zijn van de internetaansluiting van de huurder zijn er 2 uitvoeringen beschikbaar, te weten:

  • met GSM Modem
  • zonder GSM Modem

Het inrichten van een beheerders dashboard kan na eigen wens ingericht worden. In de basis zal er een template met grafische weergave per geselecteerde woning zichtbaar zijn. Ook het vergelijken van meerdere woningen naast elkaar is mogelijk. Daarnaast nog veel nuttige en kostenbesparende handelingen in het kader mutaties en onderhoud.

De wet op de privacy is van groot belang. De data die wordt verstuurd bevat geen persoonsgegevens en adresgegevens.

Per maand zal automatisch per woning een bestand klaar staan waarop de meet en energiewaarden in zijn opgesloten. Als beheerder kunt u deze data direct wegschrijven naar een eigen database. Bijvoorbeeld Microsoft Acces. Hiermee krijgt u maandrapportages.

De bewoner zal automatisch vanuit de O-Nom box op de hoogte worden gesteld bij overschrijding van de ingestelde energiebundel. Hiermee wordt de bewoner bewust gemaakt van het energieverbruik.

In de exploitatie is de O-Nom Box ook zeer aantrekkelijk.  Dit komt vooral omdat er geen licentie of maandelijkse kosten aan verbonden zijn. Het hele concept bestaat uit eenmalige investering per woning of gebouw. Ook het beheerders dashboard is een eenmalige investering en is dus geschikt voor inzichtelijk maken van duizenden woningen of gebouwen. Zie ook de rekenvoorbeelden.

<<

©2016 Oosterberg BV     |      Website realisatie: Webton.nl