Webinars

Bekijk hier welke webinars Koninklijke Oosterberg, haar leveranciers of Greenworks de komende periode organiseert.

Webinars Oosterberg Data
NEN 1010 4 februari 2021

 

Webinar Data
BENG per 1-1-2021 verplicht bij nieuwbouw 1, 2, 3, 4 en 5 februari 2021
Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Performance of Buildings Derective (EPBD).
Hygiënisch Ontwerp in de voedingsmiddelenindustrie 9 februari 2021
De aandacht voor voedselveiligheid neemt elk jaar toe, bij voedselverwerkende bedrijven maar ook bij engineers en machinebouwers. Toch lezen we in de media nog steeds over terugroepacties van fabrikanten vanwege een Listeria of salmonellabacterie in voeding. Hoe kun je als voedselverwerkend bedrijf bacterievorming en besmetting voorkomen? En hoe kun jij als engineer bijdragen bij de ontwikkeling van een machine voor de food industrie?
Wet Kwaliteitsborging Bouwen 8, 9, 10, 11 en 12 februari 2021
Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. Bijvoorbeeld met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) gaat hiervoor zorgen.
Circulair & Biobased bouwen 15, 16, 17, 18 en 19 februari 2021
Bouwen met natuurlijke materialen en waardevolle grondstoffen hergebruiken. Circulair bouwen betekent: gebouwen zó slim ontwerpen dat aan het eind van de technische levensduur materialen biologisch afbreekbaar zijn óf kunnen worden hergebruikt in nieuwe gebouwen óf als grondstof kunnen dienen voor nieuwe producten. Wat maakt circulair en biobased bouwen (financieel) interessant en welke materialen passen bij deze manier van bouwen?
Verplicht energielabel C voor kantoren in 2023 1, 2, 3, 4 en 5 maart 2021
Wij bieden in samenwerking met onze installatiepartners een training voor de eindgebruiker/aannemer maar tevens voor de installateur. Per 1 januari 2023 moet elk kantoor grote dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Voldoet het pand niet aan de eisen, mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het bouwbesluit. Deze training geeft u inzicht en leert u begrijpen hoe dit te realiseren.
Selectie en installatie van ATEX kabelwartels: hoe het wel én niet moet 4 maart 2021
Bij het toepassen van ATEX apparatuur in explosiegevaarlijke omgevingen moet de ATEX installatienorm NEN-EN-IEC 60079-14 worden toegepast. Eén van de onderwerpen die in deze norm aan bod komt, is de keuze van kabelwartels. Helaas zien we dat er in de praktijk nog veel fouten gemaakt worden met de selectie en toepassing van ATEX kabelwartels. Door toepassing van de verkeerde kabelwartels kan de explosieveiligheid van een apparaat aangetast worden. Het gevolg: er is geen sprake meer van een explosieveilige installatie..
Brandveilig bouwen & installeren 8, 9, 10, 11 en 12 maart 2021
Brandveilig bouwen is van levensbelang, maar er komt wel veel bij kijken. U wordt immers niet alleen verondersteld om de brandwetgeving / het Bouwbesluit na te leven, maar ook om rekening te houden met de eisen van de brandweer en verzekeringsmaatschappijen. Tijdens deze training leert u met welke producten u in alle fasen van de bouw het minste risico loopt op brand. U maakt weloverwogen keuzes en heeft altijd een goed advies paraat voor uw klant.
Luchtdicht bouwen in de prakijk 15, 16, 17, 18 en 19 maart 2021
Met luchtdicht (of kierdicht) bouwen verhoogt u de bouwkwaliteit van woningen, pakt u comfort- en tochtklachten aan en verlaagt u het energieverbruik. In het Bouwbesluit worden ook eisen gesteld aan de maximale luchtdoorlatendheid van een woning, die we in Nederland uitdrukken in de zogenaamde qv10-waarde. Goed luchtdicht bouwen betekent dat u al in de voorbereiding van elk project bedenkt hoe u ongewenste luchtstromen gaat voorkomen, wat de kritische details zijn en hoe u deze luchtdicht gaat uitvoeren. Ook bedenkt u welke ventilatie u toepast. Welke materialen en oplossingen zijn hiervoor beschikbaar, hoe past u deze goed toe en hoe meet u de luchtdoorlatendheid?
Energetisch renoveren van ons bestaande woningbezit 22, 23, 24, 25 en 26 maart 2021
Om de doelstelling van 3,4Mton CO2-reductie in 2030 in de gebouwde omgeving te halen, moeten ongeveer 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd worden en moet de CO2-uitstoot in de bestaande utiliteitsbouw in 2030 met 1 Mton extra worden teruggebracht.

 

Leverancier Doelgroep Live of on demand Datum Tijd Webinar Op locatie Onderwerp
ABB Installateur Live en on demand 1x per maand X Eens per maand 45 minuten een webinar over een actueel elektrotechnisch thema.
Hager Installateur Live Diverse data X Moderne energiebronnen, verdeler technologie, Tijdschakelklokken, Moderne belastingen etc.
SLV Verlichting, installateur On demand On demand X Diverse video’s met antwoorden op verlichtingsvragen ‘Hulp bij verlichting’
Wago Installateur On demand On demand X Diverse onderwerpen: o.a. Wago hardware, en softwareapplicaties, EtherCAT, lichtmanagement, Winsta Maintainence Free etc
HK elektric Installateur Op aanvraag Op aanvraag X Juist gebruik Klauke pakket. NEN-EN-IEC en aansprakelijkheid installateur
Siemens Industrie X Premium Electrical Products Talks / Diverse onderwerpen
Regiolux Verlichting/ Live Diverse data X Diverse onderwerpen verlichting (Duitstalige webinars)
Installateur
Opple Verlichting/ On demand On demand X Smart Connex Box
Installateur
©2016 Oosterberg BV     |      Website realisatie: Webton.nl