Greenworks webinars

Bij het organiseren van de fysieke Greenworks Academy activiteiten worden strikt de richtlijnen gevolgd die gesteld worden vanuit het RIVM. Mochten de trainingen op de aangegeven data fysiek in de Academies geen doorgang kunnen vinden, dan worden deze omgezet in online webinars.

Onderstaand de thema’s van de webinars met de daarbij horende data.

BENG per 1-1-21 verplicht bij nieuwbouw

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Performance of Buildings Derective (EPBD).

  • Geen data bekend

Verplicht energielabel C voor kantoren in 2023

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

  • Geen data bekend

Circulair & biobased bouwen

Bouwen met natuurlijke materialen en waardevolle grondstoffen hergebruiken. Circulair bouwen betekent: gebouwen zó slim ontwerpen dat aan het eind van de technische levensduur materialen biologisch afbreekbaar zijn óf kunnen worden hergebruikt in nieuwe gebouwen óf als grondstof kunnen dienen voor nieuwe producten. Wat maakt circulair en biobased bouwen (financieel) interessant en welke materialen passen bij deze manier van bouwen?

  • Geen data bekend

Brandveilig bouwen en installeren

Brandveilig bouwen & installeren is van levensbelang, maar er komt veel bij kijken. Er wordt immers niet alleen verondersteld om de brandwetgeving / het Bouwbesluit na te leven, maar ook om rekening te houden met de eisen van de brandweer en verzekeringsmaatschappijen.

  • Geen data bekend

Wet Kwaliteitsborging Bouwen

Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. Bijvoorbeeld met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) gaat hiervoor zorgen.

Energieneutraal (gasloos) renoveren

Om de doelstelling van 3,4Mton CO2-reductie in 2030 in de gebouwde omgeving te halen, moeten ongeveer 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd worden en moet de CO2-uitstoot in de bestaande utiliteitsbouw in 2030 met 1 Mton extra worden teruggebracht.

  • Geen data bekend

Luchtdicht bouwen in de praktijk

Het doel van luchtdicht bouwen is om de openingen in de ‘schil’ van het gebouw zoveel mogelijk te beperken. Door kierdicht te bouwen voorkom je dat lucht, vocht of warmte ongewenst het gebouw binnenkomt of verlaat. Naast energiebesparing is dit goed voor het wooncomfort, voorkomen van vocht en een goede geluidswering.

  • Geen data bekend

Inschrijven kan via de Greenworks Academy

©2016 Oosterberg BV     |      Website realisatie: Webton.nl