Greenworks webinars

Afgelopen periode is de Greenworks Academy overgegaan van fysieke bijeenkomsten naar Greenworks Academy webinars.

Onderstaand de thema’s van de webinars met de daarbij horende data.

Webinar Data Deelnemende leveranciers
BENG, Bijna Energie Neutrale Gebouwen, per 1-1-2021 verplicht bij nieuwbouw 1, 2, 3, 4 en 5 februari 2021 Theben, Vaillant, Henco, Zehnder, Hadec
Wet Kwaliteitsborging Bouwen 8, 9, 10, 11 en 12 februari 2021
Circulair & Biobased bouwen 15, 16, 17, 18 en 19 februari 2021
Verplicht energielabel C voor kantoren in 2023 1, 2, 3, 4 en 5 maart 2021 Wasco, Grundfos, ABB, Esylux
Brandveilig bouwen & installeren 8, 9, 10, 11 en 12 maart 2021 Hemmink
Luchtdicht bouwen in de prakijk 15, 16, 17, 18 en 19 maart 2021 Ubbink
Energetisch renoveren van ons bestaande woningbezit 22, 23, 24, 25 en 26 maart 2021 Etherma, Vaillant, Jaga

Webinar BENG per 1-1-21 verplicht bij nieuwbouw

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Performance of Buildings Derective (EPBD).

Webinar Wet Kwaliteitsborging Bouwen

Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. Bijvoorbeeld met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) gaat hiervoor zorgen.

Circular & biobased bouwen

Bouwen met natuurlijke materialen en waardevolle grondstoffen hergebruiken. Circulair bouwen betekent: gebouwen zó slim ontwerpen dat aan het eind van de technische levensduur materialen biologisch afbreekbaar zijn óf kunnen worden hergebruikt in nieuwe gebouwen óf als grondstof kunnen dienen voor nieuwe producten. Wat maakt circulair en biobased bouwen (financieel) interessant en welke materialen passen bij deze manier van bouwen?

Verplicht energielabel C voor kantoren in 2023

Wij bieden in samenwerking met onze installatiepartners een training aan voor de eindgebruiker/aannemer maar tevens voor de installateur. Per 1 januari 2023 moet elk kantoor grote dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Voldoet het pand niet aan de eisen, mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het bouwbesluit. Deze training geeft u inzicht en leert u begrijpen hoe dit te realiseren.

Brandveilig bouwen & installeren

Brandveilig bouwen is van levensbelang, maar er komt wel veel bij kijken. U wordt immers niet alleen verondersteld om de brandwetgeving / het Bouwbesluit na te leven, maar ook om rekening te houden met de eisen van de brandweer en verzekeringsmaatschappijen. Tijdens deze training leert u met welke producten u in alle fasen van de bouw het minste risico loopt op brand. U maakt weloverwogen keuzes en heeft altijd een goed advies paraat voor uw klant.

Luchtdicht bouwen in de praktijk

Met luchtdicht (of kierdicht) bouwen verhoogt u de bouwkwaliteit van woningen, pakt u comfort- en tochtklachten aan en verlaagt u het energieverbruik. In het Bouwbesluit worden ook eisen gesteld aan de maximale luchtdoorlatendheid van een woning, die we in Nederland uitdrukken in de zogenaamde qv10-waarde. Goed luchtdicht bouwen betekent dat u al in de voorbereiding van elk project bedenkt hoe u ongewenste luchtstromen gaat voorkomen, wat de kritische details zijn en hoe u deze luchtdicht gaat uitvoeren. Ook bedenkt u welke ventilatie u toepast. Welke materialen en oplossingen zijn hiervoor beschikbaar, hoe past u deze goed toe en hoe meet u de luchtdoorlatendheid?

Energetisch renoveren van ons bestaande woningbezit

Om de doelstelling van 3,4Mton CO2-reductie in 2030 in de gebouwde omgeving te halen, moeten ongeveer 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd worden en moet de CO2-uitstoot in de bestaande utiliteitsbouw in 2030 met 1 Mton extra worden teruggebracht.

Inschrijven kan via de Greenworks Academy

©2016 Oosterberg BV     |      Website realisatie: Webton.nl