Vlamboogbeveiliging verkleint risico op brand

september 28, 2017

Eaton introduceert de AFDD+ (Arc Fault Detection Device), een beveiligingscomponent met vlamboogdetectie, waarmee personen en apparatuur worden beschermd tegen brand die wordt veroorzaakt door vlambogen. Deze nieuwe beveiligingscomponent detecteert hogefrequentiepatronen in stroomkringen die duiden op het ontstaan van een vlamboog waarna een automaat geactiveerd wordt die de stroomkring afschakelt en het risico wordt weggenomen.

Naast de vlamboogdetectiefunctionaliteit, heeft de AFDD+ ook de functies van een aardlekschakelaar, een kortsluit- en een overstroombeveiliging. De AFDD+ is daardoor een betaalbare, robuuste en betrouwbare alles-in-één oplossing die aan alle normen voldoet en eenvoudig te installeren is. Deze beveiligingscomponent is met name interessant voor de woningbouw, bijvoorbeeld in gebouwen met gedeelde bewoning zoals verzorgingstehuizen en opvangcentra, waar de gevolgen van een vlamboog rampzalig kunnen zijn.

Vlambogen, die meestal ontstaan door schade aan bekabeling, stekkers of klemverbindingen, vormen een direct gevaar omdat ze de elektrische infrastructuur beschadigen en snel brand kunnen veroorzaken. Conventionele aardlekschakelaars en installatieautomaten kunnen vlambogen echter meestal niet waarnemen.

De AFDD+ van Eaton zorgt ervoor dat vlambogen snel en accuraat worden gedetecteerd, wat van cruciaal belang is om het onnodig uitschakelen tot een minimum te beperken. De component is ontworpen om nauwkeurig het onderscheid te maken tussen een werkelijk vlamboogrisico en andere hogefrequentiesignalen die zich vaak voordoen in woonsituaties.

Eaton raadt aan om de beveiligingscomponent per eindgroep en hiermee dichtbij de mogelijke bronnen van vlambogen te plaatsen om de detectiekwaliteit verder te verhogen. Bovendien zorgt een overspraaktest ervoor dat de AFDD+ alleen wordt geactiveerd wanneer een relevant signaal wordt waargenomen.

Meer informatie, waaronder white papers en richtlijnen bij de internationale norm IEC 60364, kunt u vinden via: www.eaton.com/nl/livesafe

 

 

Terug naar Productnieuws
©2016 Oosterberg BV     |      Website realisatie: Webton.nl