Richtlijnen en regelgeving

Europese regelgeving

Vanaf 2020 mogen volgens Europese regelgeving alleen nog maar ‘near zero energy buildings’ gebouwd worden. Utiliteitsgebouwen moeten in 2017 50% energie-efficiënter zijn dan in 2007. Wie nu al energieneutraal bouwt, anticipeert dus op wettelijke verplichtingen en zorgt dat die gebouwen in de toekomst hun waarde behouden.

Energieprestatievergoeding (EPV)

Deze EPV is bedoeld als stimulans voor woningcorporaties om te kunnen verduurzamen. Om aanspraak te mogen maken op deze regeling, zijn er een aantal richtlijnen opgesteld. Zo moet de verhuurder haar huurders minimaal 1x per jaar informeren over zowel over het verbruik van gebouwgebonden installaties als het huishoudelijk verbruik.

Privacy gewaarborgd

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In de AVG staat bijvoorbeeld wat de voorwaarden zijn voor organisaties om geldige toestemming te krijgen van mensen om hun persoonsgegevens te verwerken. De data-overdracht vanuit de O-Nom Box is versleuteld, en dus niet te onderscheppen door misbruikers.

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

Verhuurders en huurders hebben vanaf mei 2016 de mogelijkheid om een energieprestatievergoeding (EPV) af te spreken. De EPV is er voor woningcorporaties en andere verhuurders.Verhuurders kunnen een vergoeding van huurders vragen voor (bijna) nul-op-de-meter-woningen (NOM). Ze krijgen dan een deel terug van hun investeringen om van sociale huurwoningen NOM-woningen te maken. De EPV neemt zo huidige wettelijke belemmeringen weg en stimuleert dat woningen energiezuinig gerenoveerd worden.

Lees hier meer over de Energieprestatievergoeding – EPV

<<

©2016 Oosterberg BV     |      Website realisatie: Webton.nl