Online platform: Hulp bij verlichting

april 15, 2019

Verlichting is al jaren aan een enorme verandering onderhevig. Intussen zijn we allemaal wel gewend aan ledverlichting, maar de ontwikkelingen gaan steeds sneller. Ook verandert de rol van de installateur. Er wordt naast de producten en installatie ook steeds meer kennis en “toegevoegde waarde” verwacht. Reden voor SLV Nederland om een online platform voor de elektrotechnisch installateur in het leven te roepen om op een informatieve manier alle topics rondom ledverlichting te verduidelijken.

Hulpbijverlichting.nl

Het platform “hulpbijverlichting.nl” is opgericht vanwege een groeiende behoefte aan kennis bij de elektrotechnisch installateur. Verlichtingsmerk SLV wil de installateur een aantal handreikingen doen op het gebied van het opstellen van lichtplannen, lichtberekeningen, het werken met slimme ledverlichting (Human Centric Lighting), enz. Dat doen ze onder meer door kennis te delen via podcasts, blogs en animaties, maar ook door actuele voorbeelden en referenties te tonen. Daarnaast stellen ze een aantal online tools ter beschikking via het platform om onder meer de beoogde energiebesparing en ROI te berekenen van ledverlichting, zodanig dat de installateur dat kan voorleggen aan zijn opdrachtgever.

Het vervangen van conventionele verlichting door ledverlichting gaat verder dan alleen het monteren van een spotje of plafonnière. Er is een checklist samengesteld met alle info die van belang is om de vervangingsopgave in goede banen te leiden. Elke week worden op het platform één of meerdere thema’s aangesneden, die te maken hebben met verlichting. Dat varieert van het maken van een lichtplan tot het werken met slimme verlichting, gevisualiseerd door beelden en animaties. Installateurs kunnen ook zelf een vraag of probleemstelling indienen die vervolgens worden behandeld en gedeeld op het platform. Het platform fungeert dus in feite als een uitgebreide kennisbank maar is tegelijk ook een inspiratiebron. De online tools tot slot vergemakkelijken het dagelijks leven van de elektrotechnisch installateur.

Het platform “hulpbijverlichting.nl” staat sinds 1 januari dit jaar live. De eerste reacties zijn positief. Het is echt een informatief platform, zonder commercieel karakter. Doel is om installateurs mee te nemen in de wereld van verlichting, die wezenlijk anders is dan tien jaar geleden en ook voortdurend aan verandering onderhevig is. Natuurlijk is het voor SLV Nederland ook een manier om te zien wat er leeft in de branche en waar behoefte aan is, om daarop in te spelen met de ontwikkeling van de juiste producten.

Ga naar www.hulpbijverlichting.nl

Terug naar Productnieuws
©2016 Oosterberg BV     |      Website realisatie: Webton.nl