Joost Folmer, hoofd ontwerp en calculatie bij Breman

“We zouden de kleine successen meer moeten delen”

mei 20, 2019

“Tijdens Building Holland meedoen aan de Innovatietafel over circulariteit was ontzettend interessant! Het is leuk om te zien hoe anderen met dit thema bezig zijn en goed om te merken dat andere partijen ook met deze uitdagingen worstelen. Binnen Breman zijn we er absoluut mee bezig. Een deel van onze missie in Zwolle is; We willen voorloper zijn in de transitie naar een circulaire economie. Ik ben blij dat we hierin stappen zetten en niet alleen op het gebied van een circulaire installatie maar ook op het gebied van de financiering van zo’n installatie.

Waardebehoud

De huidige manier van bouwen / installeren is A-circulair. Als we installaties later willen hergebruiken, moeten we het leidingwerk niet langer onzichtbaar en vast in muren/vloeren verwerken. Maar ook op het gebied van acceptatie hiervan zullen nog een aantal stappen gemaakt moeten worden.. Ook het materiaalgebruik is belangrijk – hoe makkelijk zijn de onderdelen later te scheiden? –, net als het waardebehoud ervan. We willen graag een zo hoog mogelijke waarde behouden van de producten die we gebruiken. Daarom zou ik graag zien dat we in kaart brengen wat de waarde van materialen over dertig tot zestig jaar is Daarom pleit ik ook voor een materiaalpaspoort: wat zit er in een product, wat koop ik? Greenworks speelt hierin al een belangrijke rol als verbindende partij tussen leverancier en installateur.”

Perfectie is geen voorwaarde

“Er worden bij diverse bedrijven in de sector mooie stappen gezet op dit thema. We zouden dit meer moeten laten zien aan de buitenwereld, de kleine successen moeten delen. Ook al is een project nog niet 100% circulair: we doen onszelf tekort als we niet delen hoever we al zijn. Je hoeft niet te wachten tot iets perfect is voordat je ermee naar buiten treedt.”

Terug naar Algemeen nieuws
©2016 Oosterberg BV     |      Website realisatie: Webton.nl