Definities

Energiebundel

Om energieneutraal of nul op de meter te kunnen zijn, zullen grenswaarden moeten worden vastgesteld. Door een maximaal aantal kWh en liter warmwaterverbruik op te geven per jaar, zal het systeem de gebruiker waarschuwen bij overschrijding.

Energieneutraal

Een gebouw is energieneutraal als er, over een jaar bekeken, netto geen energietoevoer  van buitenaf nodig is die afkomstig is van fossiele of nucleaire brandstoffen. Deze definitie laat nog wat ruimte over voor eigen interpretaties. Sommigen bedoelen bijvoorbeeld alleen het gebouw gebonden energieverbruik, terwijl volgens anderen ook het energieverbruik erbij hoort dat afhankelijk is van het bewonersgedrag of gebruikers van een gebouw. Veelal worden gebouwen met een Energie neutraal certificaat niet gemonitord. Men kan dan ook niet aantonen of het gebouw wel echt energieneutraal is. Door te gaan monitoren zijn mogelijke discussies te voorkomen.

BENG

BENG staat voor bijna-energieneutrale gebouwen. Als maatstaf voor de energieprestatie van een woning is de EPC steeds minder geschikt. De EPC wordt daarom vervangen door drie nieuwe energie-eisen. De verwachte invoering is op 31 december 2020.

De drie BENG-eisen behelzen:

 • De energiebehoefte van een gebouw. De vraag naar warmte en koeling plus ventilatie, kortom hoe de gebouwschil in elkaar zit. Te vergelijken met de PHPP (passief huis) nu. Voor 2021 wordt de eis voor woningen: 25 kWh/m2/jaar.
 • Het primaire energieverbruik. Dit is te vergelijken met EPC nu, al wordt de eenheid anders. Voor woningen komt dit per 1 januari 2021 neer op 25 kWh/m2/jaar.
 • Het aandeel hernieuwbare energie. Dat zal vooral het aandeel zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp gelden, en onder voorwaarden biomassabronnen, op restwarmte gestookte warmtenetten. De eis voor woningen wordt per 1 januari 2021: 50 procent.
  De energiebehoefte van 25kWh/m2/jaar dient aangetoond te kunnen worden na oplevering.

NOM

Een gebouw is NOM (Nul op de meter) als er, over een jaar bekeken, netto geen energietoevoer  van buitenaf nodig is die afkomstig is van fossiele of nucleaire brandstoffen voor het verbruik van gebouw gebonden installatie en huishoudelijke apparatuur. Op jaarbasis  dient de rekening per saldo nul te zijn. Deze definitie laat geen ruimte tot discussie. Monitoren is dus nodig om dit te garanderen.  Echter  veel gebouwen die als NOM zijn bestempeld worden niet volwaardig gemonitord. Als particulier dien je hier dus goed naar te kijken.  Als huurder zal je contractueel goedkeuring moeten geven, dat er gemonitord wordt door bijv. woningcorporaties. Installaties die minimaal gemonitord moeten worden om te voldoen aan NOM zijn:

 • Comfortinstallatie als warmtepomp, WTW individueel in kWh
 • Energieopwekkers als PV, wind, individueel  in kWh
 • Warmtapwater gebruik in liters
 • Huishoudelijk verbruik in kWh
 • Ruimtetemperatuur (referentie ruimte) in graden Celsius
 • Weergave aan eindgebruiker bijv. APP
 • Minimaal 1x per jaar rapportage

NOM keur

Dit is een keurmerk die door de stichting stroomversnelling is ontwikkeld. Het geeft de consument of gebouweigenaar meer garanties en vertrouwen dat er ook daadwerkelijk een NOM gebouw is gerealiseerd. Het gaat hier ook om meerdere facetten zoals bouwkundige schil, duurzame comfortinstallaties, energie opwekkers, monitoring, levensduur en beheer.
Installaties die minimaal gemonitord moeten worden om te voldoen aan NOM keur zijn:

 • Comfortinstallatie als warmtepomp, WTW individueel in kWh
 • Energie opwekkers als PV, wind, individueel in kWh
 • Warmtapwater gebruik in liters
 • Huishoudelijk verbruik in kWh
 • Ruimtetemperatuur (referentieruimte ) in graden Celsius
 • Watertemperatuur toevoer direct achter opwekker
 • Weergave aan eindgebruiker bijv. APP
 • Minimaal1x per jaar rapportage

NOM keur plus

Een NOM keur plus gebouw heeft naast de NOM keur een aantal aanvullende aspecten. Nom keur heeft alleen betrekking op het deel gebouw gebonden installaties. NOM keur plus voegt daaraan toe zogenaamde sensoren en actoren. Bijvoorbeeld raam en deurcontacten, aanwezigheid en CO2 aan de sensorkant en naregeling van verwarming en ventilatie aan de actorenkant. Deze toevoegingen hebben een aantal voordelen:

De raamcontacten dienen als voorwaarden in de temperatuurregeling en als beveiligingsinstallatie
Geen aanwezigheid in het gebouw, dan gaat automatisch eco-mode actief
Storingsmeldingen en onderhoud aan apparatuur kan worden gemeld.
Verbruik energie in verhouding tot vraag kan nauw naast elkaar worden gezet.
Een echte Nul op de meter gebouw kan pas aangetoond worden door dit concept toe te passen. Daarbij het voordeel dat de installatie volledig automatisch anticipeert op de situatie.

NOM keur levensloopbestendig

Dit concept bevat het voorledige pakket aan voorzieningen om een levensloopbestendig gebouw te realiseren. Boven op de eerder genoemde concepten is het deel gebouwautomatisering (domotica) toegevoegd. Denk daarbij aan lichtsturingen, zonwering, scenario’s als vakantiesimulatie, paniek en centraal uit. Ook koppeling met brandbeveiliging en alarmbeveiliging kan worden gemaakt. Daar waar zorg nodig is, kan zowel door integratie als hardwarematig extern apparatuur gekoppeld worden.  Betekend met de juiste basisinfrastructuur een flexibel uit te bouwen concept.

<<

©2016 Oosterberg BV     |      Website realisatie: Webton.nl