Dashboard applicatie

Voor beheerders is er een dashboard applicatie, waarop op afstand alle meetwaarden verzameld en beoordeeld kunnen worden. U kunt zelf alle instellingen en grafieken maken, indelen en uit printen op basis van zogenoemde widgets.

Complete woonwijken kunnen op deze manier in kaart worden gebracht. Data kan gewaarborgd worden door een 4G verbinding tot stand te brengen. Zo is men niet afhankelijk van de internetaansluiting van de huurder.

Een aantal voordelen van de dashboard functie:
• Op afstand mutatie wijzigingen doorvoeren
• Statusoverzicht O-Nom Box per woning/gebouw
• Vergelijken energiewaarden tussen woningen/gebouwen
• Totaal beheer verbruikte energie en opbrengst
• Op afstand resetten van de O-Nom Box
• Melding wanneer O-Nom Box is uitgeschakeld
• Melding als O-Nom Box geen dataverbinding heeft
• Inlog beveiligd
• Data ontvangst instelbaar (1x,2x,…per dag). Abonnementskosten bepalend
• Vanaf meerdere locaties benaderbaar
• Basis-template, maar ook custom-made
• Versleutelt datatransport cloud en app (encripted)
• Rapportages

In eerste instantie is het tabblad dashboard leeg omdat u zelf deze gaat vullen met gegevens die voor u van belang zijn. Iedere waarde welke uit de app zichtbaar is, denk hierbij aan zonpanelen opbrengst, verbruik water maar ook de bundelinstellingen zijn in dit scherm in te stellen voor de gebruiker. Let goed op, u werkt real time naar de servers toe. Dus als u iets aanpast, past zich dit gelijk aan in de app bij de gebruiker!

<<

©2016 Oosterberg BV     |      Website realisatie: Webton.nl