CPR: hoe om te gaan met voorraden en uitvoeringsfase

mei 2, 2017

Twee van de meest gestelde vragen tijdens de lezingen over de CPR zijn; wanneer mag ik de bestaande kabeltypen nog toepassen en wat doe ik als installateur met voorraden die voor 1 juli 2017 ingekocht zijn. Cable Partners legt het uit.

Voorraden ¨niet¨ CPR-geclassificeerde kabels na 1 juli:

Na 1 juli 2017 mogen fabrikanten en importeurs kabels zonder CPR-classificering voor toepassing in permanente elektrotechnische installaties van bouwwerken(bijv.: gebouwen en civieltechnische werken) niet meer in de handel brengen. De niet CPR-geclassificeerde kabels die voor 1 juli 2017 in de handel zijn gebracht mogen toegepast worden in bestaande installaties omdat de destijds geldende regels van toepassing zijn.

Bouwvergunning afgifte en uitvoeringsfase

Met betrekking tot het tijdstip van afgeven van de bouwvergunning zijn de hierna genoemde momenten van invloed op de CPR-classificatie:

• Bouwvergunning is verstrekt voor de overgangsperiode (10 juni 2016)
• Bouwvergunning is verstrekt tussen 10 juni 2016 en 1 juli 2017
• Bouwvergunning wordt verstrekt na 1 juli 2017

Naast de afgifte van de bouwvergunning is de uitvoeringsfase van belang. Deze is verdeeld in 2 perioden:

• Uitvoering vindt plaats in de overgangsperiode tussen 10 juni 2016 en 1 juli 2017: zowel CPR geclassificeerde kabels als niet CPR geclassificeerde kabels mogen gebruikt worden.
• Uitvoering vindt plaats na 1 juli 2017: vanaf nu mogen alleen nog CPR-geclassificeerde kabels gebruikt worden.

Hoe om te gaan met de toepassing van welke kabels adviseren wij u de onderstaande link te volgen en de FAQ lijst door te nemen en te gebruiken als leidraad voor uw installatiewerkzaamheden.

www.fedet.nl/kabelfabrikanten-stellen-faq-lijst-op-voor-cpr

 

Terug naar Algemeen nieuws
©2016 Oosterberg BV     |      Website realisatie: Webton.nl