CPR en NEN 8012:2015

oktober 17, 2016

Daarnaast vallen er een niet vastgesteld aantal gewonden. Om het aantal doden en gewonden terug te dringen is binnen de Europese Unie nieuwe regelgeving met betrekking tot bouwproducten ontwikkeld. Deze geldt ook voor de elektrotechnische bekabeling in gebouwen.

Toepassing CPR per 1 juli 2017 is niet vrijblijvend!

De gehele keten heeft verantwoordelijkheid waarbij uiteindelijk diegene die de elektrische installatie heeft opgeleverd de eindverantwoordelijke is en in geval van calamiteiten (lees brand) en aantoonbaar niet voldoet aan verplichting conform CPR/NEN8012:2015 diegene volledig aansprakelijk is voor de uiteindelijke schade. Het is zeer reëel te veronderstellen dat geen enkele verzekeringsmaatschappij zal overgaan tot dekking van de schade wanneer de installateur in gebreke is gebleken. Het is de taak van fabrikant tot aan de elektrotechnische groothandel de installateurs om eigenaren van gebouwen hiervan te overtuigen.

Terug naar Algemeen nieuws
©2016 Oosterberg BV     |      Website realisatie: Webton.nl