De CO2-Prestatieladder bij Oosterberg voortgang 2017

Kantoren aangesloten op groene stroom

Als familiebedrijf zit duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid in de genen van Oosterberg. We beseffen ons elke dag dat we rekening moeten houden met de generaties na ons en investeren steeds meer in duurzame projecten en samenwerkingsverbanden. Oosterberg wil daarom ook de uitstoot van CO2 en het gebruik van schaarse middelen binnen de organisatie verminderen. Om dit te realiseren wordt ieder half jaar de zogenaamde CO2 footprint berekend. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen om de uitstoot te verminderen.

Ons huidige energieverbruik

De totale uitstoot van Oosterberg B.V. (incl. Haar dochterondernemingen) is 2.975,5 ton CO2, waarvan 2.350,3 ton CO2 in scope 1 en 625,2 ton CO2 in scope 2. Onderstaand de grafiek met de CO2 footprint van Oosterberg B.V.

CO2-reductiedoelstelling

Oosterberg is druk bezig met het uitvoeren van diverse maatregelen om de CO2-uitstoot zoveel mogelijk te verminderen. Met behulp van deze maatregelen verwachten wij onze hoofddoelstelling te behalen.

CO2 REDUCTIEDOELSTELLING OOSTERBERG B.V.
Oosterberg stoot in 2019 minimaal 6% minder CO2 uit (scope 1 & 2) dan in 2016

CO2-reductiemaatregelen

Om de uitstoot te verminderen zijn de volgende maatregelen al genomen:

 • Het plaatsen van zonnepanelen. Op de locatie in Apeldoorn ligt het dak vol met zonnepanelen.
 • Alle nieuwe vrachtwagens hebben minimaal Euro 5 motoren, maar in veel gevallen ook al Euro 6 motoren.
 • Oosterberg werkt met de CO2 prestatieladder. Dit betekent dat we onszelf ten doel hebben gesteld de uitstoot de komende jaren flink te verminderen. Meer informatie? Klik hier.
 • Op de locatie in Apeldoorn wordt een WKO gebruikt om gasverbruik te verminderen.
 • Oosterberg kijkt bij de aanschaf van nieuw materiaal naar de zuinigste modellen.
 • Binnen het wagenpark rijden er diverse hybride auto’s.
 • Op het kantoor in Apeldoor en Zutphen zijn samen 8 laadpalen aanwezig.
 • Voor de vrachtwagens is het FMS systeem aangeschaft waardoor de meest efficiënte routes worden gereden om onnodige kilometers te voorkomen.
 • De bandenspanning wordt minimaal 2 keer per jaar gecontroleerd.
 • Daarnaast gaat Oosterberg de komende jaren meer aandacht besteden aan het rijgedrag van haar chauffeurs.
 • Medewerkers wordt actief gevraagd om zuinig om te springen met energieverbruikers als verwarming, airco en verlichting.

Voortgang

Sinds begin dit jaar zijn al onze kantoren aangesloten op groene stroom van HollandseWind. Deze overstap zal voor een enorme besparing zorgen. In 2017 bedroeg de uitstoot van het elektraverbruik namelijk 20% van de gehele footprint.

©2016 Oosterberg BV     |      Website realisatie: Webton.nl