CO2 footprint 2019

Doel 2020 al bijna gehaald

Ons energiebeleid

Ook in 2019 is Oosterberg actief om de footprint in kaart te brengen als doel dit te reduceren. Deze reductie wordt gerealiseerd door middel van het reductiesysteem conform CO2-footprint prestatieladder. Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren. Oosterberg is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder.

Energieverbruik 2019

In 2019 is in totaal voor 2474,4 ton aan CO2 uitgestoten waarvan 2424,8 ton in scope 1 en 49,9 ton in scope 2. De footprint is inclusief de verbruiken van Hadec en Polycall.

Bekijk in onderstaande afbeelding de verdeling van onze emissies. We zien dat het dieselverbruik door de vrachtwagens verreweg het grootste aandeel heeft in onze CO2-Footprint. Omdat wij 100% Nederlandse groene stroom inkopen, komt hier geen CO2 bij vrij. Met deze overstap hebben we in 2019 ca. 520 ton CO2-uitstoot bespaard! Dit staat gelijk aan 112 huishoudens gas en elektra voor een heel jaar.

Scope 1 en 2 doelstellingen Oosterberg

Oosterberg wil in 2020 ten opzichte van 2016 50% minder CO2 uitstoten.

  • Deze doelstelling is gerelateerd aan de behaalde omzet en graaddagen.

De voortgang van onze doelstelling en maatregelen

Op dit moment heeft Oosterberg een relatieve reductie van 49% behaald ten opzichte van basisjaar 2016. We relateren onze CO2-uitstoot aan onze omzet. Op deze manier maken we onze voortgang ieder half jaar inzichtelijk.

We hebben een aantal maatregelen die ervoor zorgen dat onze CO2-uitstoot kan blijven dalen.

  • Zo blijven we onze klanten stimuleren om de orders zo compleet mogelijk te laten leveren. Hiermee besparen we weer een aantal transport kilometers.
  • Ook hebben wij in 2019 een aantal inefficiĆ«nte transportroutes beĆ«indigd door deze orders door netwerkvervoerders te laten bezorgen. De vrachtwagens die wel rijden, moeten volgens Oosterberg zo zuinig mogelijk zijn. Om deze reden zijn er vanaf oktober 2019 25 nieuwe MAN-vrachtwagens met euro 6 motoren in gebruik.
  • Ook sturen wij steeds meer op het elektrisch rijden van ons personeel. Om dit te stimuleren hebben wij ons lease-beleid aangepast waardoor het voor onze medewerkers makkelijker wordt om elektrisch te gaan rijden. Naast het aanpassen van het lease-beleid zorgen wij ervoor dat er voldoende laad-faciliteiten zijn voor de mensen met een elektrische auto.
  • Ook in onze vestigingen kijken wij naar de mogelijkheden om actief te verduurzamen. Eind 2019 waren er 12 vestigingen met meer dan 70% LED-verlichting. De komende jaren gaat dit alleen nog maar
  • Ook neemt de vraag naar inhoudelijke kennis over duurzaamheid toe. Om deze reden bieden wij installateurs scholing en training op het gebied van gebouwintelligentie en duurzaam installeren. Daarnaast investeren we ook steeds meer in duurzame projecten en samenwerkingsverbanden zowel in- als extern. Een goed voorbeeld van duurzaam bouwen is de deal Stroomversnelling, een landelijk initiatief om huur- en koopwoningen energieneutraal te maken.

Individuele bijdrage

Wij vragen aan iedere medewerker ook een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot. Enkele mogelijkheden om bij te dragen:

  • Zuinig rijden een essentieel punt om brandstof te besparen. Door tijdig te schakelen en te anticiperen op het verkeer daalt het verbruik van brandstof;
  • Bandenspanning kan tevens een belangrijk onderdeel zijn om brandstof te besparen. Controleer daarom iedere twee maanden of de bandenspanningen nog kloppend zijn;
  • Het is belangrijk om in de gaten te houden wanneer de verlichting en apparaten uitgeschakeld kunnen worden. Dit kan een hoop energie besparen als hier goed op gelet blijft worden.

Wij vragen van iedere medewerker mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze nieuwe CO2-reductiedoelstelling te behalen. Heb je zelf een idee? Laat graag van je horen!

©2016 Oosterberg BV     |      Website realisatie: Webton.nl