Brandbeveiliging: aandachtspunten en mogelijkheden voor elke installateur

oktober 14, 2020

Brandveiligheid: vaak een belangrijk item bij installatieklussen. Maar niet iedere installateur is hiervoor bevoegd of ingericht, waardoor deze opdrachten soms aan de neus van de wat kleinere en middelgrote installatiebedrijven voorbijgaan. Volgens Gerben Sikkes, algemeen directeur van Hefas Brandbeveiliging, hoef je je niet te laten omscholen tot totaalinstallateur. Elkaar inschakelen kan net zoveel opleveren.

Brandbeveiligingsdiensten zijn complex, dit geldt met name voor detectie en ontruiming. Er zijn veel verschillende strenge eisen waar je aan moet voldoen en de regels veranderen regelmatig. Het kost tijd om de ontwikkelingen bij te houden. Voor panden waar veel mensen verblijven die niet altijd zelfredzaam zijn bij calamiteiten – zoals ziekenhuizen, zorginstellingen, kantoorpanden en hotels – is een branddetectie- en ontruimingssysteem veelal verplicht. Een dergelijk systeem moet ervoor zorgen dat er bij de kleinste brand of rookontwikkeling snel geblust wordt en de betrokken mensen snel in veiligheid kunnen worden gebracht. Alles is erop gericht om escalatie te voorkomen en levens te redden.

Maatregelen

De eigenaar en gebruiker zijn samen verantwoordelijk voor de brandveiligheid van een gebouw. Dit betekent een verantwoordelijkheid voor de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen, kortweg BIO. Bij bouwkundige maatregelen gaat het onder meer om voorzieningen die het ontstaan en de uitbreiding van brand tegengaan en zorgen voor een veilige evacuatie van personen. Denk hierbij aan brandwerende materialen, brandvertragende scheidingswanden en de aanwezigheid van voldoende vluchtroutes. Installatietechnische maatregelen hebben betrekking op voorzieningen die brand signaleren en bijvoorbeeld de aanwezigheid van noodverlichting. Organisatorische maatregelen zijn gericht op het brandveilig gebruik van het gebouw en de zorgplicht voor de installaties, zoals een ontruimingsplan, regulier onderhoud en het beheer van documenten en certificaten.

Cruciale details

“Er is aandacht voor brandveiligheid, maar er kunnen altijd zaken beter”, vindt Gerben Sikkes van Hefas Brandbeveiliging. “Muren voorzien van een brandwerende coating werkt bijvoorbeeld brandvertragend en kan mensenlevens redden. Ook het detecteren van rook en daaraan gekoppelde alarmering kan beter, zodat je sneller actie kunt ondernemen. Vervolgens moet het ontruimen bij brand en rookontwikkeling snel gaan: daar mag best wat meer aandacht aan worden besteed. Voor een brandbeveiligingsproject moet je precies weten hoe een gebouw eruitziet, welk detectiesysteem nodig is en hoe je dit inzet en onderhoudt. En daar wringt de schoen: alles moet tot in de kleinste details kloppen. Als je een rookmelder installeert, is het cruciaal dat de bekabeling ervan niet kan doorbranden voordat de rook bij de melder kan komen en het systeem niet zou functioneren. Hier wordt niet altijd goed over nagedacht of het wordt onderschat. Ook moeten de melders niet te ver van elkaar verwijderd zijn en mag je geen kroonsteentjes gebruiken. Er is vaak een gebrek aan kennis, wat de goede bedoelingen van een systeem onderuithaalt.”

Elkaar verder helpen

Volgens Gerben Sikkes staan veel installateurs onder grote druk om brandbeveiligingsdiensten aan te bieden, omdat de opdrachtgever graag alles in één hand houdt. “Als de installateur deze niet aanbiedt, bestaat de kans dat de opdrachtgever op zoek gaat naar een partij die het wel doet”, zegt hij. “Door samen te werken, kunnen we elkaar verder helpen. Laat een installateur ons diverse diensten rondom een brandbeveiligingsproject uitvoeren? Dan schakelen wij hem vervolgens weer in voor installatie van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties bij andere projecten. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Want voor de duidelijkheid: Hefas installeert zelf niet. Bij ons draait het vooral om kennis van de complexe wet- en regelgeving die we toepassen in brandprojecten. Hierbij gaan we graag partnerships aan met installateurs die zelf niet voldoende kennis van brandveiligheid – of een bepaald merk – hebben, of niet genoeg medewerkers.”

”Wij zijn geen concurrent van de installateur, maar staan hem graag terzijde”

Ondersteuning en kennis

“Wij zijn geen concurrent van de installateur, maar staan hem graag terzijde”, gaat Gerben Sikkes verder. “Wij zorgen voor ondersteuning en kennis en nemen de verantwoordelijkheid voor brandveiligheid op ons ­– van advies tot en met beheer en onderhoud – terwijl de installateur doet waar hij goed in is: installeren. Zo blijft de gehele opdracht bij de installateur en kan hij een extra dienst aanbieden. En wil de installateur ’s nachts niet uit bed worden gebeld voor een storing, dan nemen wij deze taak ook graag op ons. De installateur bepaalt. Wij begeleiden hem en geven bijvoorbeeld aan welke kabels gebruikt moeten worden. Daarna regelen wij de softwaretechnische ingebruikstelling, documentatie en nazorg.”

Toekomst

In de toekomst ziet Gerben Sikkes een steeds belangrijkere rol weggelegd voor remote-oplossingen, zodat je op afstand de centrale kunt overnemen en storingen voortijdig of sneller oplossen. “Dit gaan we steeds meer zien, net als de koppeling met gebouwbeheersystemen voor meer overzicht. Daarnaast verwacht ik dat er meer cameragestuurde detectiesystemen op de markt komen, hoewel aan het gebruik ervan natuurlijk nogal wat haken en ogen zitten als het aankomt op privacy. Maar een camera werkt doorgaans beter dan een rookmelder in grote ruimtes. Het duurt in een grote bedrijfshal bijvoorbeeld even voordat een melder rook signaleert; een camera ziet dit veel sneller. Dit bespaart kostbare tijd. Daarnaast krijgen we steeds meer vragen over brandbeveiliging en blussystemen in garages waar elektrische auto’s staan. Sowieso gaan we in Nederland steeds meer elektronica, zonnepanelen, omvormers en opladers gebruiken. Doorgaans met lithium-ion accu’s die een vuurhaard kunnen vormen door interne kortsluiting. Hier kun je als installateur op anticiperen: wat zijn de risico’s bij jouw klanten en hoe speel je hier op in? Nadenken over brandbeveiliging in je werk geeft je een voorsprong. Wij helpen hier graag bij.”

Meer informatie over Hefas Brandbeveiliging? Klik hier.

Terug naar Oosterberg nieuws
©2016 Oosterberg BV     |      Website realisatie: Webton.nl