Bewoners app

Met behulp van een gratis app op telefoon of laptop kan de huurder of bewoner zelf volgen wat het verbruik is. Ook een informatiedisplay aan de wand is een mogelijkheid.

Er worden verschillende onderdelen gemonitord, zoals uw;

Via de app of het informatiedisplay wordt middels verschillende kleuren zichtbaar gemaakt in hoeverre er energie verbruikt is. Dit doen we middels gekleurde iconen en kleurcirkels.

We maken gebruik van 4 kleuren namelijk:

Groende bundel is tussen 0% en 33% verbruikt
Geeler is tussen de 34% en 66% verbruikt uit de bundel
Oranjetussen de 67% en 100% is er verbruikt
Rooder is meer dan 100% verbruik uit de bundel

Alles in één overzicht

Ieder onderdeel kan dus 1 van bovenstaande kleuren aannemen. De bepaling van de kleur van het icoontje wordt bepaald door het verbruik van de weekbundel. Onder een weekbundel wordt verstaan het energiegebruik van 1 week, en ingeschaald naar het ingestelde weekverbruik. Dus als men alle dagen van de week 25% verbruik zou hebben gehad zal het icoontje de groene kleurstelling aannemen. Het getal in de cirkel geeft aan hoeveel er uit de bundel verbruikt is. Dus 25% geeft aan dat er een kwart van de energiebundel voor dit gedeelte verbruikt is.

Indien een icoontje de kleur wit heeft dan kan dit een andere betekenis hebben. Indien op de startpagina alle icoontjes wit zijn dan is er iets met de verbinding vanuit de app en/of bediendisplay en vragen wij u dan ook contact op te nemen met de beheerder.

Per onderdeel is duidelijk te zien wat de instellingen van de bundel zijn. Dit is ten alle tijden ook binnen de app te zien zodat er geen verwarring kan ontstaan.

<<

©2016 Oosterberg BV     |      Website realisatie: Webton.nl