AFDD+ vlamboogdetectie verkleint risico op brand door vlambogen

mei 1, 2018

De AFDD+ (Arc Fault Detection Device) – beveiligingscomponent met vlamboogdetectie beschermt personen en apparatuur tegen brand die wordt veroorzaakt door vlambogen. De nieuwe component detecteert in stroomkringen hoge-frequentiepatronen die duiden op het ontstaan van een vlamboog. Er wordt een automaat geactiveerd die de stroomkring afschakelt en het risico wordt weggenomen.

Naast de vlamboogdetectiefunctionaliteit, heeft de AFDD+ ook de functies van een aardlekschakelaar, een kortsluit- en een overstroombeveiliging. De AFDD+ is daardoor een betaalbare, robuuste en betrouwbare alles-in-één oplossing die aan alle normen voldoet en eenvoudig te installeren is. Deze beveiligingscomponent is in het bijzonder interessant voor de woningbouw, bijvoorbeeld in gebouwen met gedeelde bewoning zoals verzorgingstehuizen en opvangcentra, waar de gevolgen van een vlamboog rampzalig kunnen zijn.

Wendy van der Aa, Segment Manager Residentieel bij Eaton, zegt: “De gevolgen van een vlamboog kunnen voor elk type gebouw zeer ernstig zijn. Dat geldt vooral voor gebouwen met veel bewoners, waar snel veel mensen gevaar kunnen lopen. De beveiligingscomponent met vlamboogdetectie die we nu op de markt brengen verlaagt dat risico doordat het abnormale signalen waarneemt en er direct op reageert. Bovendien gebeurt dat zeer nauwkeurig, zodat de kans op ongewenste afschakelingen aanzienlijk wordt verlaagd”.

Vlambogen, die meestal ontstaan door schade aan bekabeling, stekkers of klemverbindingen, vormen een direct gevaar voor mensen die in de nabijheid zijn omdat ze de elektrische infrastructuur beschadigen en snel brand kunnen veroorzaken. Naar schatting 25 procent van alle branden wordt veroorzaakt door een elektrische storing die tot een vlamboog leidt.

Een veilige en snelle waarneming van een vlamboog is van essentieel belang. Conventionele aardlekschakelaars en installatieautomaten kunnen vlambogen echter meestal niet waarnemen.

De AFDD+ van Eaton zorgt ervoor dat vlambogen snel en accuraat worden gedetecteerd, wat van cruciaal belang is om het onnodig uitschakelen tot een minimum te beperken. De component is ontworpen om nauwkeurig het onderscheid te maken tussen een werkelijk vlamboogrisico en andere hoge-frequentiesignalen die zich vaak voordoen in woonsituaties. Eaton raadt aan om de beveiligingscomponent per eindgroep en hiermee dichtbij de mogelijke bronnen van vlambogen te plaatsen om de detectiekwaliteit verder te verhogen. Bovendien zorgt een overspraaktest ervoor dat de AFDD+ alleen wordt geactiveerd wanneer een relevant signaal wordt waargenomen.

De algemene eisen voor AFDD’s zijn in 2013 voor het eerst vastgelegd met de introductie van de IEC 62606-norm van de Internal Electrical Commission in 2013. Deze norm bepaalt dat AFDD’s geactiveerd moeten worden bij detectie van een boog van 100 joules of meer en dat de activering voor zeer hoge vlamboogspanningen binnen 120 milliseconden na detectie moet plaatsvinden.

De AFDD+ is het nieuwste lid in het assortiment producten van Eaton die tot doel hebben de risico’s van vlambogen te beperken. Ze maken deel uit van een bredere reeks levensreddende producten van Eaton ter bescherming van personen, eigendom en imago, waarbij de activiteiten van de bewoners en gebruikers van de gebouwen waarin ze worden toegepast zo min mogelijk worden verstoord.

Voor meer informatie over de AFDD+ en het downloaden van whitepapers: www.eaton.com/nl/livesafe

 

 

 

Terug naar Productnieuws
©2016 Oosterberg BV     |      Website realisatie: Webton.nl