ABB-bewustwordingscampagne biedt mogelijkheden voor de installateur

maart 6, 2017

Veiligheid begint bij de elektrotechnische installatie

Met het toenemende gebruik van elektrische apparatuur in huis, is het belangrijker dan ooit dat de elektrotechnische installatie aan de laatste technologische eisen voldoet. Helaas is dit lang niet altijd het geval en ABB start daarom een bewustwordingscampagne voor consumenten. In het vervolg daarop is een belangrijke rol weggelegd voor de elektrotechnische installateur.

Meer en meer elektrische apparatuur in huis
Het gebruik van elektrische apparatuur in huis is de laatste jaren flink gestegen. Bijna in elk modern huishouden is wel een vaatwasser of droger aanwezig, er komen steeds meer elektrische auto’s en smartphones en tablets behoren bijna standaard tot de inboedel. Dat vraagt nogal wat van de elektrotechnische installatie in huis en dat zal de komende jaren alleen nog maar toenemen.

Internet of Things
Apparaten zullen naar verwachting steeds vaker digitaal met elkaar gekoppeld worden via een internetverbinding. Op die manier ontstaat het Internet of Things (IoT). Dit is een omgeving van elektrische apparaten die – dankzij hun digitale connectie – automatisch zaken in huis kunnen regelen, zonder dat er een menselijke handeling bij komt kijken. Slimme energiemeters, thermostaten en koelkasten zijn de eerste voorbeelden van IoT in woningen, maar denk bijvoorbeeld ook aan zorg op afstand en digitale beveiligingssystemen.

Daarnaast is ook de energiemarkt enorm aan het veranderen. Zonnepanelen sieren inmiddels menig dak en er komen steeds meer systemen waarmee consumenten hun eigen stroom kunnen opwekken en opslaan. Daarmee neemt de complexiteit van elektrotechnische installaties toe.

Cruciale rol elektrotechnische installaties
Met de toename van hightech apparatuur in woningen, is het belangrijk dat de groepenkast aan alle eisen van de moderne tijd voldoet. Helaas is dat lang niet altijd het geval. Zo zijn veel installaties sterk verouderd en bevatten de exemplaren in oudere woningen vaak te weinig groepen voor het gevraagde vermogen. Bovendien zijn veel mensen zich niet bewust van de gevaren die een elektrotechnische installatie met zich meebrengt. Sterker nog: uit recent onderzoek van BouwKennis* onder huurders en eigenaren van koopwoningen blijkt dat gemiddeld 87% van de Nederlanders hun meterkast veilig tot zeer veilig noemt. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat 20% niet weet of de meterkast gecontroleerd wordt en zo ja, hoe vaak. Van degenen die daar wel zicht op hebben, laat 41% de meterkast nooit nakijken.

Onderzoek naar veiligheid in de meterkast
Uit het onderzoek naar het bewustzijn van consumenten over veiligheid in de meterkast, kwamen echter nog meer interessante gegevens naar voren. Zo blijkt dat er weinig kennis is over de elektrotechnische installatie en over hoe gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden. Zo laat 51% van de huurders en 39% van de woningeigenaren bijvoorbeeld nooit de aardlekschakelaar testen en weet gemiddeld 10% van de respondenten zelfs niet of nauwelijks waar deze voor dient. Hetzelfde geldt voor overspanningsbeveiligingen; gemiddeld weet slechts 47% van de ondervraagden wat het nut ervan is en slechts 54% daarvan heeft een of meerdere overspanningsbeveiligingen in de groepenkast.

Weinig controle
Opvallend is ook dat veel consumenten hun meterkast nooit laten controleren of weten hoe vaak een dergelijke controle plaats moet vinden; dit is bij ruim 50% van de respondenten het geval. Slechts 30% van de consumenten laat minimaal één keer per jaar een controle uitvoeren, maar het merendeel controleert zelf de meterkast op veiligheid. Een kwart van de huurders en 39% van de woningeigenaren gaat zelf aan de slag, met alle risico’s en gevaren van dien.

Meterkast als opbergkast
Hoewel een ruime meerderheid van de respondenten (94%) aangeeft dat hun meterkast goed bereikbaar is, komt uit het onderzoek nog een verontrustend aspect naar voren. Zo gebruikt maar liefst 48% van de ondervraagden de meterkast als opbergruimte en daarmee komt ook de bereikbaarheid in het gedrang. Daar komt bij dat zich in veel meterkasten brandbare spullen bevinden, zoals verf en schoonmaakmiddelen.

Een verbeterslag te maken
Al met al kan geconcludeerd worden dat de veiligheid van elektrotechnische installaties in woningen nog fors verbeterd kan worden. De kennis over enkele belangrijke onderdelen zoals de aardlekschakelaar of overspanningsbeveiligingen is slechts matig. En ook op het gebied van controles valt er veel te verbeteren, zowel qua frequentie als voor wat betreft het inschakelen van een professional. Dit alles betekent niet dat de consument niet openstaat voor meer informatie over hun elektrotechnische installatie of zelfs een periodieke keuring hiervan. Zo laat 60% van de eigenaren van koopwoningen weten dat ze een periodieke keuring van hun groepenkast op prijs stelt. Onder huurders is dit zelfs meer dan 70%.

Bewustwordingscampagne over veiligheid
Als vooraanstaand leverancier van elektra, ziet ABB het als zijn taak en zelfs verantwoordelijkheid, om consumenten beter inzicht te geven in de veiligheid van elektrotechnische installaties. Daarom is ABB gestart met een bewustwordingscampagne voor consumenten over veiligheid in de meterkast. Aspecten die daarbij naar voren komen zijn onder andere: kortsluiting voorkomen, testen van de aardlekschakelaar, eisen aan de meterkast, maar ook wat te doen bij brand en wanneer moet een groepenkast vervangen worden. In het vervolg op de campagne is een belangrijke rol weggelegd voor de elektrotechnische installateur, aangezien hij bij uitstek de kennis heeft van elektrotechnische installaties en veiligheid in en om de meterkast.

Gratis veiligheidsadvies
Naast een site met volop informatie over de veiligheid van elektrotechnische installaties, biedt ABB consumenten ook de mogelijkheid om een gratis meterkastcheck te doen. Hiertoe kan de bezoeker van de site een foto maken van zijn of haar meterkast en op basis daarvan stuurt ABB een veiligheidsadvies.

Uiteraard willen we consumenten ook graag doorverwijzen naar erkende installateurs bij hen in de buurt. Meld uzelf dus snel aan via www.abb.nl/registratie en zorg er daarmee voor dat u gevonden wordt door de consument die op zoek is naar veiligheid.

ABB heeft eveneens een YouTube filmpje gelanceerd om hun campagne kracht bij te zetten.

* Onderzoek BouwKennis, 2016

Terug naar Algemeen nieuws
©2016 Oosterberg BV     |      Website realisatie: Webton.nl